Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/103432/virtual/www/domains/arteusvitavky.cz/templates/as002076free/params.php on line 155

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/103432/virtual/www/domains/arteusvitavky.cz/templates/as002076free/params.php on line 155

Autogenní trénink je relaxační technika,

rozvinul ji Johannes Heinrich Schultz (1884 – 1970). Využívá představivosti k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění organismu a mysli tzv. relaxaci.

Nižší stupeň spočívá v navození 6 pocitů, a to:

  1. tíhy v končetinách
  2. tepla v končetinách
  3. klidného dechu
  4. pravidelné srdeční činnosti
  5. pocitu tepla v nadbřišku
  6. chladného čela

Zpočátku se tyto pocity navozují pod vedením terapeuta, vlastní autogenní trénink se provádí autosugestivními formulemi, např. „paže a nohy jsou těžké“ atd. Lze je provádět individuálně, kdy je výhodnou větší individualizace postupu, nebo častěji kolektivně, kdy působí skupinová sugestivní atmosféra. Usnadňuje regulaci svalového a současně psychického napětí a umožňuje lépe ovládat některé vegetativní funkce. Jeho průběh je individuálně různý, mluvíme o individuálních variacích. Pod vedením terapeuta si pacienti vkládají do autogenního tréninku osobní formule, „hesla“, „předsevzetí“, zaměřené na zvládání potíží a problémů, např.„budu klidnější a výkonnější“, „cigarety jsou mi lhostejné“. Formule jak příklad naznačuje, mají být pozitivní, povzbuzující, ne negativní a potlačující. Vzhledem k tomu, že mozek má tendence vypouštět předponu „ne“, je potřeba používat vhodné formulace. Např. u pacientů závislých na alkoholu, hazardní hře, či drogách se tedy NEDOPORUČUJE! používat formulace: „Nechci pít; nechci brát drogy; nechci hrát“, etc…, neboť často dochází k přeformulaci na „CHCI pít, CHCI hrát, etc…“ Cvičí se jednou až třikrát denně, pravidelnost se považuje za významnější než frekvence. Poloha vsedě je méně náročná prostorově a provozně, hodí se do ambulantních podmínek, poloha vleže je vhodná při hospitalizaci před spánkem. Ale není to nutností. Preferuje se pohodlí klienta. Cítit se pohodlně. Většinou se uvádí, že první účinky AT se projeví cca. po třech měsících intenzivního tréninku. Nejlépe (každý den půl hodiny).
Vyšší stupeň přechází od tělesných pocitů a relaxace k vybavení zpočátku jednoduchých a postupně složitějších senzorických prožitků se spontánním emočním doprovodem až k vnitřní meditaci o vlastní osobě. Příklady: 1. vyvolání představy barvy, 2.představa předmětu, 3. představa sebe sama v zrcadle, spojená s meditací o sobě a vlastních problémech, 4. autosugestivně fantasijní „cesta na mořské dno“. Je možno zařadit také „předsevzetí“. Prožitky vyššího stupně mohou mít i diagnostický význam, zvláště mají-li vztah k problémům a vnitřním konfliktům.
Autogenní trénink se používá u takových problémů jako jsou: neurózy, toxikomanie, psychosomatické poruchy, závislosti na cigaretě. Jde o techniku pomocnou, i když významnou a v praxi velmi užitečnou. Také při úzkostech i panických poruch.