Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/103432/virtual/www/domains/arteusvitavky.cz/templates/as002076free/params.php on line 155

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/103432/virtual/www/domains/arteusvitavky.cz/templates/as002076free/params.php on line 155

Svatava Šmehlíková

Všeobecná zdravotní sestra, arteterapeut

2014 členka volného sdružení terapeutů, poradců a kaučů, ArteHelp, Brno
2014 členka volného sdružení terapeutů, Terapeuti Brno
2013 Akreditovaný systematický sebe zkušenostní dvouletý výcvik artefiletiky a arteterapie, Hradec Králové – Cultio
2013 Sjezd Vojenských psychiatrů a psychologů 2013, aktivní účast s přednáškou Artefiletika
2013 Akreditovaný kurz Imaginativních technik II.
2012 Akreditovaný kurz arteterapie a artefiletiky
2011 Akreditovaný kurz Imaginativních technik I.
2007 Akreditované osvědčení, Zvládání problémových klientů
2006 Kongresová účast, Lidé v krizové životní situaci


dosavadní zkušenosti:

2008 všeobecná sestra na psychiatrickém odd. VN Brno
2009 všeobecná sestra v Dětském centru Brno - ( nyní Klokánek)
2010 všeobecná sestra na dětském oddělení KDCHOT Fakultní nemocnice Brno
2011 všeobecná zdravotní sestra vedoucí arteterapii na psychiatrickém odd. VN Brno

Doposud pracuji ve Vojenské nemocnici Brno, na psychiatrickém oddělení, kde jsem všeobecnou zdravotní sestrou vedoucí artefiletiku a arteterapii. Od roku 2016 působím v týmu denního stacionáře vojenské nemocnice Brno DS VNB.

Vedu zde také Autogenní tréninky a relaxace řízené i volné..
Pracuji se skupinou klientů v otevřených skupinách s různou duševní problematikou.
Mám zkušenosti z praxe s prací i s dětmi.
Byla jsem i asistentem u lidí s postižením.
Pracovala jsem také ve společnosti Dětské centrum - ( momentálně Klokánek) s dětmi konfliktních rodin.

 

cílová skupina:

  • klienti s duševní problematikou v rámci kontaktní i skupinové péče, otevřené i uzavřené
  • individuální přístupy k lidem se specifickými potřebami.
  • klienti, kteří mají zkušenost s psychiatrickou hospitalizací, nacházející se v remisní fázi
  • jste Vy, když Vás doporučí lékař, psycholog, či psychoterapeut
  • integrační skupiny lidí z různých oblastí psychických problémů
  • laická veřejnost

 

popis nabízené služby:

Poradenské postupy artefiletické, arteterapeutické, imaginativní, autogenní tréninky, relaxace pro dospělé.

  • Ve své práci kombinuji, proporce mezi vzdělávacím a výchovným, sociálně-rehabilitačním a (proto)terapeutickým přístupem.
  • Jde především o reflektivně-tvořivou činnost, nabízející vlastní rozvoj v oblasti poznávací, sebepoznávací, emocionální, sociální a komunikační, sebevyjádření. Je to výtvarná práce se zážitky a zážitkovou práci s různým výtvarným materiálem. Jejím základem je,tvoření, jde i o výrazovou hru a vyprávění si o tom, reflektivní dialog..
  • Klienti, kteří jsou určitým způsobem limitováni se učí, vnímat a vyjadřovat své prožitky, nejen pro sebe, ale také pro spokojený vztah s jeho blízkým okolím. Poznávání, že lidé mohou mít ze stejné situace různé zážitky, neboť zážitek je to, co si člověk ze situace pamatuje, ať až vědomě nebo bezděčně.
  • Autogenní trénink vede k nácviku uvolnění těla a mysli, nácvik k uvolnění napětí, úzkostí. Naučení se pracovat s panickými poruchami.